Kapittel 4

Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

Retten til sletting er gjerne omtalt som "retten til å bli glemt".

Du har blant annet rett til å få dine personopplysninger slettet hvis:

  • opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.
  • du ikke lenger samtykker til behandlingen av opplysningene og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen, f.eks. arkivloven.
  • personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.

Retten til sletting gjelder ikke dersom behandling av personopplysningene er nødvendig for:

  • arkivformål i allmennhetens interesse eller for statistiske formål.
  • å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
  • at SPK skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse.
  • at SPK skal kunne utføre en oppgave i samfunnets interesse eller utøve offentlig myndighet som vi er pålagt ved lov.

Ta kontakt med oss på postmottak@spk.no for å be om sletting.