Kapittel 6

Rett til data­portabilitet

Dette betyr at du kan ta med deg de personopplysninger du har gitt til oss. I SPK vil dette gjelde hvis du har søkt om boliglån og gitt oss opplysninger. Disse kan du kreve å ta med deg videre til en annen låneyter dersom du ønsker det. I tillegg kan det også gjelde for deg med en personskade-/forsikringssak.