Kapittel 7

Innsigelses­rett

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som behandles på grunnlag av lov eller forskrift, hvor behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

I disse tilfellene skal SPK ikke lenger behandle personopplysningene. Et unntak gjelder hvor SPK kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.