Kapittel 8

Hel­automatiske avgjørelser

Statens pensjonskasse kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger. Behandlingen må sikre krav til forsvarlig saksbehandling. Den registrerte har rett til manuell overprøving av avgjørelsen.

Dette er det redegjort nærmere for under beskrivelsen av behandlingen av personopplysninger i lånesaker og i medlems og pensjoneringssaker.

Grunnlag for automatisert behandling er lov om Statens pensjonskasse § 45 b. andre ledd.