Samhandler

Samhandlere og andre pensjonsordninger som er med i Overføringsavtalen skal bruke denne løsningen.

Når du logger inn, får du tilgang til opplysninger om medlemmets:

  • opptjeningstid
  • stillingsprosent
  • lønn
  • aldersgrense

Den enkelte virksomhet administrerer selv tilgang til denne løsningen via Altinn og skjemaet "Innsyn i stillingsopplysninger for medlemmer i Statens pensjonskasse". Ta kontakt med Statens pensjonskasse dersom du trenger hjelp med tilgangsstyring.