Samordning - statsrådar

Pensjon frå statsminister- og statsrådsordninga vert samordna med pensjon frå andre tenestepensjonsordningar og pensjon frå folketrygda.

Samordning vil seie at tenestepensjonane vert reduserte viss du på same tid har rett til fleire tenestepensjonar og/eller pensjon frå folketrygda.

Pensjon frå personskadetrygd er òg omfatta av reglane om samordning.