Samordning - stortings­represent­antar

Pensjon frå stortingspensjonsordninga vert samordna med pensjon frå andre tenestepensjonsordningar og pensjon frå folketrygda.

Samordning vil seie at tenestepensjonane vert reduserte viss du på same tid har rett til fleire tenestepensjonar og/eller pensjon frå folketrygda.

Pensjon frå personskadetrygd er òg omfatta av reglane om samordning.