Alders­pensjon er utsatt lønn

Som medlem i Statens pensjonskasse har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. Du får en alderspensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt dersom du har full opptjening.

 

 

Når bør du tenke på alderspensjon?

 • Når du for første gang orienterer deg om mulighetene i arbeidslivet
 • Når du begynner i ny jobb
 • Når du vurderer å skifte arbeidsgiver
 • Når du forhandler om lønn og andre goder
 • Når du tegner forsikringer eller tar opp lån

Hva er alderspensjon?

Alderspensjon består av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv. Statens pensjonskasse er din offentlige tjenestepensjon.

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned setter arbeidsgiveren din av penger til pensjon. Pensjon er noe du tjener opp gjennom hele yrkeslivet. Hvor mye du får i pensjon er avhengig av hvor høy lønnen din er, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og hvor lenge du har jobbet. Og selvsagt hvor god pensjonsordning du har.

Hvem får alderspensjon

 • Du som er eller har vært ansatt i minimum tre år, i en eller flere virksomheter som er kunde i Statens pensjonskasse.
 • Du jobber minimum 14 timer i uken i denne stillingen.
 • Du har rett til å gå av med pensjon når du fyller 67 år. Som ansatt i en virksomhet med tariffestet AFP-avtale, kan du også velge å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) fra du fyller 62 år.
 • Har du en stilling med særaldersgrense, kan du gå av med alderspensjon når summen av din alder og antall år som medlem i Statens pensjonskasse, er 85 år eller mer.

Hvordan søke alderspensjon

 • Det er din arbeidsgiver som sender melding til Statens pensjonskasse om at du vil gå av med pensjon.

Beregning og størrelse

 • Du har tjent opp maksimale pensjonsrettigheter etter 30 år i 100 prosent stilling. Du får da en alderspensjon som utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
 • Du får full pensjon så lenge du lever. Private pensjonsordninger slutter ofte å betale ut pensjon når du fyller 77 år. Da vil du bare ha alderspensjon fra folketrygden og dine egne oppsparte midler å leve av. Folketrygdens alderspensjon tilsvarer mellom 30 og 60 prosent av lønnen din.
 • Pensjonister betaler mindre skatt. Utbetalt pensjon varierer fra person til person, men utgjør som regel mellom 75 og 80 prosent av tidligere lønn.

Finn ut mer om alderspensjon

Du kan allerede nå finne ut hvor mye du får i alderspensjon:

 • Pensjonskalkulatoren på våre innloggede sider gir deg svar på hvor mye du får i pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse. Det finnes også en enkel kalkulator for årskullene 1944-1953, hvor du kan sjekke dine valgmuligheter og hvordan pensjonsreformen kan slå ut for deg. Regelverket for deg som er født i 1954 eller senere, er ikke vedtatt.
 • www.nav.no: Gir deg oversikt over hva du får i pensjon gjennom folketrygden.
 • www.norskpensjon.no: Her får oversikt over alle dine pensjonsrettigheter.
 • Arbeidsgiver: Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige på arbeidsplassen din.  De kjenner detaljene i din pensjonsavtale.