Barnepensjon er trygghet

Medlemskapet i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for flere enn deg. Dine barn er også sikret økonomisk trygghet gjennom ditt medlemskap.

 

Når bør du tenke på barnepensjon?

 • Når du begynner i ny jobb
 • Når du får barn
 • Når du blir rammet av alvorlig sykdom
 • Når du planlegger dine barns framtid
 • Når du skal tegne forsikringer eller ta opp lån

Hva er barnepensjon?

Skulle du dø før barna dine fyller 20 år, vil de motta barnepensjon. Pensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer for barna når de vokser opp.

Hvem får pensjon

Dine barn har rett til barnepensjon fram til de fyller 20 år.

Hvordan søke pensjon

 • Dine barn må ikke søke om barnepensjon, unntaket er hvis du bor i utlandet når du dør.
 • Statens pensjonskasse får beskjed fra NAV om dødsfall og tar så kontakt med etterlatte.

Beregning og størrelse

 • Dine barn får barnepensjon i forhold til din opptjeningstid. I opptjeningstiden regnes også de årene du kunne ha jobbet fram til aldersgrensen. Det betyr at de fleste barn av avdøde medlemmer i Statens pensjonskasse får maksimal pensjonsytelse.
 • Dine barn får 15 prosent av ditt pensjonsgrunnlag i pensjon. Dersom du har full opptjeningstid, hvor også årene fram til aldersgrensen inkluderes, vil de for eksempel ved et pensjonsgrunnlag på 400 000 kroner motta en årlig pensjon på 60 000 kroner.
 • Dine barn er garantert en regulering av pensjonen som tilsvarer gjennomsnittlig lønnsvekst.
 • Dine barn får ingen reduksjon i pensjonen i Statens pensjonskasse selv om de får barnepensjon fra folketrygden.

Finn ut mer om barnepensjon

Det er lurt å sette seg inn i hva som påvirker dine barns eventuelle barnepensjon. Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige hos din arbeidsgiver. De kan veilede deg når det gjelder vilkår og effekt av barnepensjon.