Gruppelivs­ordningen er til for dine nærmeste

Gruppelivsordningen er ikke en obligatorisk medlemsrettighet i Statens pensjonskasse, men er en del av lønnsvilkårene for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten. Det betyr at de fleste statsansatte er dekket av ordningen, uavhengig av stillingsstørrelse. Andre arbeidsgivere kan velge om de vil knytte seg til gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse.

 

Når bør du tenke på gruppelivsordningen?

 • Når du begynner i ny jobb
 • Når du får en livsledsager
 • Når du får barn
 • Når du skal tegne forsikring eller ta opp lån

Hva er gruppelivsordningen?

Når du er inkludert i gruppelivsordningen er dine etterlatte garantert å få utbetalt et engangsbeløp hvis du dør, uavhengig av dødsårsak. Ordningen er en del av lønnsvilkårene dine, og gjelder 24 timer i døgnet.

Hvem gjelder ordningen for

 • Din arbeidsgiver må ha gruppelivsordning i Statens pensjonskasse for at dine etterlatte skal få erstatning.
 • Du har gjennom din ansettelsesavtale og dine lønnsvilkår sikret din ektefelle, partner, samboer og/eller barn et engangsbeløp dersom du dør.
 • Din samboer får en engangsutbetaling dersom dere har hatt felles adresse i to år, eller har felles barn og bolig.
 • Du er inkludert i gruppelivsordningen så lenge du mottar lønn fra din stilling.
 • Ordningen gjelder også når du er sykemeldt med lønn eller har tariffestet omsorgspermisjon.
 • Du er dekket i inntil ett år i permisjon uten lønn, så lenge du ikke har annet lønnet arbeid eller starter egen virksomhet.
 • Dersom du slutter i jobb fordi du går over på uførepensjon, er du fortsatt dekket av gruppelivsordningen i to år etter at du gikk over på uførepensjon.
 • Ved overgang til avtalefestet pensjon eller alderspensjon, opphører ordningen.
 • Ordningen gjelder 24 timer i døgnet, og utbetaling er uavhengig av dødsårsak.

Hvordan søke

Det er arbeidsgiver som sender melding om dødsfall til Statens pensjonskasse. Eventuelle etterlatte blir kontaktet direkte av Statens pensjonskasse.

Beregning og størrelse

 • Din ektefelle, registrerte partner eller samboer får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Barn under 25 år, får utbetalt 4 G. Dersom det ikke finnes gjenlevende ektefelle, partner eller samboer, økes utbetalingen til hvert enkelt barn til 5 G.
 • Ditt dødsbo får utbetalt 3 G dersom det ikke finnes etterlatte som har krav på utbetaling.

Finn ut mer om gruppelivsordningen

Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige på arbeidsplassen din.  De kan informere deg om du er omfattet av gruppelivsordningen.