Kort om pensjon

Annenhver nordmann vet ikke hva de får i pensjon. Mange synes også at det er vanskelig å forstå hvordan pensjon regnes ut.

 

 

De vet heller ikke nok om hva de selv kan gjøre for å påvirke pensjonen sin. Kjenner du deg igjen? Tenker du at alderspensjon er noe du først må forholde deg til som pensjonist? Det er feil.

Dette må du vite om pensjon:

  • Pensjon er de pengene du skal leve av etter at du har blitt pensjonist.
  • Du kan selv påvirke hvordan pensjonen din blir. Det må du tenke på så tidlig som mulig, og i alle fall fra du er 35-40 år.
  • Hele pensjonssystemet er revidert. Du må sette deg inn i hvilke konsekvenser dette får for deg, slik at du velger det som er best for deg.