Slik er pensjonen bygd opp

Det finnes mange ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivåer.

Alderspensjonen du får fra folketrygden, er selve grunnmuren. Denne pensjonen gjelder alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år. Hvor mye du kommer til å få utbetalt fra folketrygden avhenger først og fremst av hvor mye du har jobbet.

Tjenestepensjon er neste nivå. Dette er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av dem når du blir pensjonist, altså en utsatt lønn.

Det siste nivået er egne spare- eller pensjonsordninger. Den som ønsker det, kan inngå egne spareavtaler slik at pensjonen blir høyere.

Den totale pensjonen din beregnes ut fra disse nivåene, hvor du kan ha opparbeidet pensjon i ett eller flere nivåer.