Alderspensjon for tidligere medlemmer

Hvis du bytter jobb til en arbeidsgiver som ikke har tjenestepensjon i Statens pensjonskasse (SPK), er du ikke lenger medlem hos oss. Du kan likevel ha rett til alderspensjon fra oss. Som tidligere medlem har du ikke rett på offentlig avtalefestet pensjon (AFP).

Publisert 01.11.2021

All din tidligere pensjonsopptjening hos Statens pensjonskasse er registrert i våre systemer. Hvis du lurer på hvor mye opptjening du har anbefaler vi at du logger deg inn på Min side.  

Finner du feil eller mangler i arbeidshistorikken vi har registrert, ta kontakt med arbeidsgiveren det gjelder. Det er arbeidsgiver som må korrigere og innrapportere korrekte inntektsdata til oss.

Alderspensjon er ulik for ulike årskull

Alderspensjon beregnes blant annet ut fra

  • hvilket år du er født
  • opptjeningstiden din, det vil si hvor lenge du har vært medlem i Statens pensjonskasse og eventuelt andre offentlige pensjonsordninger. 
  • når du ble medlem første gang
  • om du har jobbet heltid eller deltid
  • lønnen du har hatt

Det er ulike regler for ulike for ulike årskull. Det største skillet går mellom de som er født i 1962 eller tidligere, og de som er født i 1963 eller senere. Et annet skille går mellom pensjonsopptjening før og etter 2020. 

Nyttig å vite for deg som er tidligere medlem

  • Som tidligere medlem får du lavere pensjon enn du ville fått om du var medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning på pensjoneringstidspunktet.
  • Dersom du slutter i offentlig sektor har du etter dagens regler ikke rett på AFP. Les mer om vilkårene for AFP
  • Alderspensjon under opptjening reguleres med lønnsvekst. Det betyr at selv om du ikke lenger er medlem i SPK vil pensjonsrettighetene dine hos oss opprettholde sin verdi over tid.
presentasjon

Du tar med deg pensjonen innen offentlig sektor

Du tar med deg opptjente rettigheter dersom du bytter jobb innen offentlig sektor. Det er fordi de fleste arbeidsgivere i stat, kommune, helseforetak og forskning/undervisning har en offentlig tjenestepensjonsordning som er omfattet av overføringsavtalen

Har du vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger i løpet av arbeidslivet, er det ordningen du sist var medlem av som beregner og utbetaler pensjonen. 

Fra november 2021 trenger du ikke søke om alderspensjon

Har du pensjonsopptjening hos oss, vil vi automatisk sjekke om du har rett til pensjon fra oss når du nærmer deg pensjonsalder. Vi varsler om dette per e-post. Når vi har kontrollert dine pensjonsrettigheter får du informasjon per brev fra oss.

Har du rett til pensjon, utbetales den automatisk. Dersom vi trenger flere opplysninger, eller du må gjøre noe før vi kan utbetale pensjon, informerer vi om dette i brevet.

NB! Hvis du før november 2021 har fått brev fra oss med beskjed om at du må søke om alderspensjon, må du fortsatt ta kontakt med oss for å få pensjonen utbetalt.