Stillinger under minste­grensen skal rapporteres

Minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er minimum 20 prosent stilling. Dette gjelder også for apotekteknikere.

Arbeider man 19,99 prosent er man under grensen og blir ikke medlem hos oss.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen skal også rapporteres til oss, men det skal ikke trekkes medlemsinnskudd. 

Minsteperiode

Enkeltstående arbeidsforhold på under en måned gir ikke rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, selv om den ansatte jobber over minstegrensen i løpet av perioden. Vi sier at 1 måned er minsteperioden for rett til medlemskap.

Arbeidsforhold som varer mindre enn en måned skal ikke rapporteres. 

Flere stillinger

Flere stillinger under minstegrensen kan sammenlagt gi rett til medlemskap.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen. Dette forutsetter at tilsettingsforholdene er tilknyttet Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.