Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av apotekordningen og endringer i regelverk. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn vil ha tilgang til relevant informasjon.

Viktig informasjon i forbindelse med koronautbruddet - spesielt for apotekordningen

  • (Oppdatert 21.12.2021) Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at § 4 første ledd i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet skal gjelde for permitterte som har blitt det som følge av koronasituasjonen. Bestemmelsen forlenges frem til 1.7.2022. Dette innebærer at permitterte beholder medlemskapet i pensjonsordningen. 

  • Medlemmer som blir permittert i denne tidsperioden skal rapporteres med permisjon uten lønn, eventuelt med permisjon med delvis lønn og gjenværende stillingsprosent.

  • De som får permisjon med full lønn fra arbeidsgiver regnes som ordinære medlemmer i apotekerordningen og skal ikke rapporteres med permisjon.

  • De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned skal ikke rapporteres til oss. Permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i apotekerordningen.

  • Dersom medlemmer som har tatt ut alderspensjon eller AFP fra apotekordningen går tilbake i jobb på apotek i forbindelse med koronautbruddet, gjelder ordinære avkortingsregler for pensjonen. Det er kun arbeid innen helsesektoren som gir fritak for pensjonsavkorting og apotek er i denne sammenheng ikke definert å være innen helsesektoren

Profilbilde