Medlemskap for virksomheter

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet, kollektiv tjenestepensjonsordning. Ordningen administreres av Statens pensjonskasse.