Kapital­forvaltning

Midlene i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) forvaltes av kapitalforvaltningsavdelingen i Statens pensjonskasse.

Kapitalforvaltningen i POA skal bidra til at ordningen kan oppfylle sine langsiktige forpliktelser uten for store variasjoner i premien. Målet er å oppnå så høy avkastning som mulig innenfor tilgjengelig risikokapasitet. Tilgjengelig risikokapasitetet defineres ut ifra sannsynlighet for å kunne opprettholde videre normal drift.

Investeringsstrategien til pensjonsordningen setter de overordnede rammene for investeringene og er vedtatt at styret i ordningen.

Under finner du kvartalsvis avkastning på midlene i pensjonsordningen, samt fordelingen av midlene på ulike aktivaklasser.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013