Pensjons­tillegg/ særtillegg

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon i folketrygden, får du også pensjonstillegg eller særtillegg.

Pensjonstillegg/særtillegg skal sikre at du får en alderspensjon i folketrygden som tilsvarer minste pensjonsnivå.

Mer om minste pensjonsnivå på www.nav.no