Etteroppgjør for uførepensjon

Med innføringen av nytt regelverk for uførepensjon fra 1.1.2015 skal vi etter loven gjennomføre et etteroppgjør.

Dersom inntekten som ble brukt ved beregning av uførepensjon, avviker fra inntektsopplysingene fra skatteoppgjøret, vil det bli et etteroppgjør.

Etteroppgjøret skal skje etter at ligningsopplysingene for det aktuelle året foreligger.

Dersom etteroppgjøret viser at du har fått for mye utbetalt i uførepensjon, vil du få et krav om å betale tilbake. Har du fått for lite utbetalt, får du etterbetalt uførepensjon. Oppgjøret er objektivt - det er altså ingen vurdering av skyld.