Inntekt

Med inntekt mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

Det er skattemyndighetene som fastsetter om inntekten er pensjonsgivende eller ikke. 

Pensjonsgivende inntekt vil hovedsakelig være

  • arbeidsinntekt
  • næringsinntekt hvis skattemyndighetene definerer det som skattbar inntekt

Ønsker du mer informasjon om pensjonsgivende inntekt i folketrygden, se folketrygdloven.

Ikke all pensjonsgivende inntekt i folketrygden er pensjonsgivende inntekt i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Det vil si at pensjonsgivende inntekt i folketrygden ikke alltid medfører rettigheter i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.