Inntekts­grense

Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Inntektsgrensen er beløpet som tilsvarer arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen din blir redusert. Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner vi et fradrag i uførepensjonen for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen. Inntektsgrense ble innført i 2015, da det kom nytt regelverk for uførepensjon.

Inntektsgrensen blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra oss. Inntektsgrensen din blir regulert med lønnsvekst fra 1. mai hvert år.

Inntektsgrensen blir beregnet ut fra forventet inntekt. Hvis du har uføretrygd fra folketrygden vil du få lagt til en friinntekt på 40 prosent av folketrygdens grunnbeløpGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp (G).

Eksempel

Fredrik har 60 prosent uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og 60 prosent uføretrygd fra NAV. Han fortsetter i delvis stilling og har en forventet inntekt på 200 000 kroner. I og med at Fredrik har uføretrygd fra folketrygden, får han et fribeløp på 40 prosent av G i tillegg. Hvis G er 90 068 kroner, vil 40 prosent av G være 36 027 kroner. Fredriks inntektsgrense er forventet inntekt pluss fribeløpet, altså 200 000 + 36 027 = 236 027 kroner.

Endring av inntektsgrensen 

Hvis du har gradert uførepensjon, kan du i noen tilfeller få fastsatt ny inntektsgrense. 

Les mer om endring av inntektsgrensen.