Stillings­størrelse

Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse beregnes ut fra de 360 beste månedene med opptjeningstid i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Hvis du har jobbet deltid mens du har opparbeidet deg rett til tjenestepensjon, regnes pensjonen din ut fra den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen.

Hvis du for eksempel har arbeidet i 100 prosent stilling i 180 måneder og i halv stilling i 180 måneder, blir stillingsstørrelsen 75 prosent i gjennomsnitt. Da blir pensjonsgrunnlaget, og dermed pensjonen din, regnet ut fra denne prosenten.

Det er ikke mulig å komprimere år. Du kan derfor ikke legge sammen 24 måneder med 50 prosent til 12 måneder med 100 prosent.

Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivende inntekt x gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Stillingsstørrelse ved uførepensjon

Normalt skal uførepensjonen beregnes i forhold til den stillingsstørrelsen du har på det tidspunkt du blir ufør. Har du hatt varierende stillingsstørrelse, vil vi ta en vurdering av hvilken stillingsstørrelse pensjonen skal beregnes fra. Hvis du har økt stillingsstørrelse, må du normalt ha hatt stillingsstørrelsen i to år før sykmelding for at pensjonsgrunnlaget skal kunne beregnes ut fra denne stillingsstørrelsen.