Tilleggs­pensjon

Størrelsen på tilleggspensjonen fra folketrygden er avhengig av tidligere arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og antall år med arbeidsinntekt.

Folketrygden ble innført i 1967. Det er derfor bare mulig å tjene opp tilleggspensjon fra og med 1967.

Mer om tilleggspensjon på www.nav.no.