Besteårs­regelen

Besteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, der pensjonen blir beregnet ut fra de 20 årene du har hatt høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fortsatt noen årskull.
  • Født i 1953 eller tidligere
    Du vil tjene opp pensjon på samme måte som før pensjonsreformen. Du får beregnet pensjon ut fra besteårsregelen.
  • Født i 1954 – 1962
    Du vil tjene opp pensjon delvis etter besteårsregelen og delvis etter alleårsregelen.Alleårs­regelenGrunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal tjenes opp gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Den skal beregnes fra første krone du tjener fra du er 17 år til du blir 75 år.Mer om Alleårs­regelen 
  • Født i 1963 eller senere
    Din alderspensjon fra folketrygden tjenes opp kun etter alleårsregelen..