Alleårs­regelen

Grunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal tjenes opp gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Den skal beregnes fra første krone du tjener fra du er 17 år til du blir 75 år.

Er du født i 1997 eller senere tjener du opp pensjon allerede fra du er 13 år. Det betyr at jo lenger du jobber, desto mer pensjon opptjener du. Besteårsregelen,Besteårs­regelenBesteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, der pensjonen blir beregnet ut fra de 20 årene du har hatt høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fortsatt noen årskull.Mer om Besteårs­regelen der pensjonen blir beregnet ut fra de 20 årene med høyest lønn, blir faset ut.  

Innføres gradvis

De nye opptjeningsreglene i folketrygden skal fases gradvis inn, slik:

  • Født i 1953 eller tidligere
    Du vil opptjene pensjon på samme måte som før pensjonsreformen. Du får beregnet pensjon ut fra de 20 årene hvor du har hatt høyest lønn – den såkalte besteårsregelen.
  • Født i 1954 – 1962
    Du vil opptjene pensjon delvis etter alleårsregelen og delvis etter besteårsregelen.
  • Født i 1963 eller senere
    Din alderspensjon fra folketrygden opptjenes kun etter alleårsregelen. Regelen får tilbakevirkende kraft, slik at alt du har jobbet kommer inn under denne regelen.