Besteårs­regelen

Besteårsregelen er den gamle oppteningsmodellen i folketrygda, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra du har hatt høgast løn. Besteårsregelen skal gradvis fasast ut, men gjeld framleis for nokre årskull.
  • Født i 1953 eller tidlegare
    Du vil tene pensjon på same måte som før pensjonsreforma. Du får berekna pensjon ut frå besteårsregelen.
  • Født i 1954 – 1962
    Du vil tene opp pensjon delvis etter besteårsregelen og delvis etter alleårsregelen.Alleårs­regelenGrunnprinsippet er at alderspensjonen frå folketrygda skal tenast gjennom heile det yrkesaktive livet ditt. Den blir berekna frå fyrste krone du tener frå du er 17 år til du blir 75 år.Mer om Alleårs­regelen 
  • Født i 1963 eller seinare
    Din alderspensjon frå folketrygda blir berre tent etter alleårsregelen.