Skjema

Her finner du elektroniske skjemaer og skjemaer for nedlasting.

Slik gjør du:

  1. 1. Lagre skjemaet på din egen PC / enhet
  2. 2. Fyll ut
  3. 3. Send inn via kontaktskjemaet på min side medlem eller skriv ut og send inn per post.

 

Boliglån

Søknad om boliglån

Uførepensjon

Søknad om uførepensjon
Legeerklæring ved søknad om ny uførepensjon (NB! Skal kun sendes inn når du fyller ut søknadsskjema og får beskjed om å sende legeerklæring)
Søknad om forlenget/forhøyet uførepensjon
Legeerklæring ved søknad om forlenget/forhøyet uførepensjon (NB! Skal kun sendes inn når du fyller ut søknadsskjema og får beskjed om å sende legeerklæring)

Uførepensjon for tidligere medlemmer

Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer

Avtalefestet pensjon (AFP)

Søknad om AFP (opplysningskjema fylles ut på nav.no og sendes til NAV)

Alderspensjon for tidligere medlemmer

Søknad om alderspensjon for tidligere medlemmer

Stortingsrepresentanter / statsråder

Søknad om alderspensjon

Barnepensjon

Søknad om barnepensjon

Arbeidsgiver

Søknad om medlemskap for virksomheter

Egenerklæring

Egenerklæring - utmelding fra pensjonsordningen

Yrkesskadeforsikring

Skademelding ved personskade
 

Erstatningsordninger for forsvaret

Søknad om erstatning for psykiske senskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner