Uførepensjon for tidligere medlemmer i SPK

Som tidligere medlem i Statens pensjonskasse kan du likevel ha rett til uførepensjon fra oss dersom du har fått innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV).

Publisert 28.10.2021

Hvis du bytter jobb til en arbeidsgiver som ikke har tjenestepensjon i SPK, er du ikke lenger medlem hos oss. For å få uførepensjon som tidligere medlem må du

  • ha minst tre års samlet opptjeningstid i Statens pensjonskasse og eventuelle andre offentlige tjenestepensjonsordninger
  • motta uføretrygd fra folketrygden (NAV).

Opptjening fra statlig stilling innen EU/EØS kan også telle med i kravet om tre års samlet opptjeningstid. 

Du har ikke rett til uførepensjon dersom du kun mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden (NAV).

Se din opptjeningstid i SPK og opplysningene vi har om deg (krever innlogging)

Slik søker du uførepensjon som tidligere medlem

Hvis du har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger skal du søke om pensjon fra den ordningen der du sist var medlem.

Dersom SPK var siste ordning:

  1. Fyll ut søknad om uførepensjon på Min side (krever innlogging). Du søker om uførepensjon fra den datoen du fikk innvilget uføretrygd fra NAV.
  2. Etter at du har registrert søknaden din - senest innen to uker - kan du følge status på behandling av saken din ved å logge inn på Min side. Dersom vi har spørsmål i forbindelse med søknaden din, tar vi kontakt med deg.
  3. Når søknaden er ferdigbehandlet, vanligvis innen to måneder fra du søkte, vil du motta brev fra oss. Det er viktig at du leser brevet nøye. Her får du blant annet informasjon om hvor mye du kan tjene ved siden av uførepensjonen.

  4. NAV utbetaler pensjon på våre vegne omkring den 20. hver måned.

Viktig å vite for deg som mottar uførepensjon  

Når du får innvilget uførepensjon, får du også vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Dersom du ser at inntekten din kommer til å endre seg, er det viktig at du melder fra til oss så snart som mulig slik at vi kan justere pensjonsutbetalingen din. Da unngår du å måtte tilbakebetale for mye utbetalt pensjon. Les mer om inntekt og etteroppgjør for uførepensjon . 

Merk at dersom inntekten din overstiger 80 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør, stopper pensjonsutbetalingen. Du må da også betale tilbake pensjon som du har fått utbetalt i løpet av kalenderåret. Du beholder retten til uførepensjon dersom inntekten reduseres igjen.

Mottar du uførepensjon, husk å melde fra til oss dersom

Hvordan uførepensjonen beregnes

Hvor lenge du har vært medlem i SPK og andre offentlig tjenestepensjonsordninger påvirker størrelsen på pensjon. Full pensjon forutsetter full opptjeningstid. For tidligere medlemmer vil full opptjeningstid variere fra 30 til 40 år. Pensjonen blir redusert hvis opptjeningstiden er kortere enn full opptjening. 

Les mer om hvordan vi beregner uførepensjonen.