Medlemskap i SPK

Det er lett å tenke at Statens pensjonskasse "bare" handler om hva du skal leve av når du blir pensjonist. I virkeligheten handler det om mye mer. Om hva du skal leve av om du blir skadet eller syk. Om trygghet for familien din.