Medlemskapet hos oss er mer enn sparing til alderspensjon

Du som er offentlig ansatt har pensjonssparing hos oss og du er sikret hvis du skulle bli syk. Du får gode betingelser på boliglån og familien din har rett til økonomisk støtte når du dør. Hvis du er statsansatt, er du også forsikret hvis du blir skadet i jobben.

Ung mann ser inn i kamera. Foto.

Dette får du som medlem hos oss

En ung mann som steller med blomster. Illustrasjon.

Trygghet for deg

Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Yrkesskadeforsikringen vår gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom.

Mor og to barn går mot mørke skyer. Illustrasjon.

Trygghet for familien din

Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon hvis du dør. Gruppelivsordningen vår er en støtte til din familie dersom du dør før pensjonsalder.

presentasjon

Gunstig boliglån

Boliglånsrenten vår ligger i gjennomsnitt under markedsrenten. Les mer om vår boliglånsordning.

presentasjon

Livsvarig alderspensjon og AFP

Som medlem hos oss vil du få en god alderspensjon når du pensjonerer deg. Les mer om alderspensjon og AFP fra oss.

Du har rett til uførepensjon hvis du skulle bli syk

Kan du ikke jobbe så mye som før og får redusert inntekten din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Den skal være med på å dekke deler av tapt arbeidsinntekt. Vi kan gi deg uførepensjon uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig.

Uførepensjonen fra oss gir deg større økonomisk trygghet enn om du bare skulle fått uføretrygd fra folketrygden.

Les mer om uførepensjon fra oss.

God yrkesskadeforsikring om du skader deg på jobb

Er du statsansatt får du med yrkesskadeerstatning i medlemskapet. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Den sikrer deg økonomisk for fremtiden om du skulle skade deg på jobben. Hva du får i yrkesskadeerstatning beregnes individuelt fra sak til sak.

Les mer om yrkesskadeerstatningen du har gjennom oss.

Dine etterlatte kan ha rett til økonomisk støtte når du skulle dø fra dem

Etterlattepensjon er en ytelse din ektefelle, registrert partner eller dine barn kan ha rett til når du dør. Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får. Ektefelle- og barnepensjonen gjelder også om du er en av våre pensjonister. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon, men kan ha rett til utbetaling fra gruppelivsordningen.

Les mer om etterlattepensjonen du har gjennom oss.

Gruppelivsordningen hos oss er en engangsutbetaling ment som økonomisk sikkerhet for din familie dersom du dør før pensjonsalder mens du er i en stilling som gir deg medlemskap hos oss. Engangsutbetalingene skjer automatisk og kort tid etter at du er gått bort. Gruppelivsordningen gjelder døgnet rundt for alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten, uansett dødsårsak og hvor du befinner deg.

Les mer om gruppelivsordningen som du har i medlemskapet.

Du får alt dette for bare to prosent

Hvis det kun var de to prosentene av lønnen som skulle utgjøre alderspensjonen, uførepensjonen, AFP og etterlattepensjonen, ville det blitt en veldig mager pensjonstid – både for deg og dine etterlatte.

2 prosent trekkes fra lønnen din, men arbeidsgiveren din betaler i gjennomsnitt inn 16-20 prosent for godene du får som ansatt. Det vil si at du betaler kun to prosent for noe som egentlig ville koste deg 16-20 prosent.