Jobb hos oss

Hos oss får du moglegheit til å utvikle deg i eit tverrfagleg miljø, og gjere ein forskjel for ein million nordmenn som har pensjonsrettar i Statens pensjonskasse (SPK).

Tre smilande personar ser på tavle med lappar

  • Vi har eit viktig og omfattande samfunnsoppdrag, og arbeider målretta med å gjere tenestene våre betre og meir brukarretta. For å lukkast er vi avhengige av brei kompetanse og mangfald, både fagleg og menneskeleg.  
  • I SPK jobbar vi tett og tverrfagleg. Hos oss jobber både aktuarar og arkivarar, saksbehandlarar og IT-utviklarar, løysingsarkitektar og forretningsutviklarar, kommunikasjonsfolk og økonomar.  

Nå, og dei nærmaste åra, blir det ekstra spennande å jobbe hos oss. Vi er midt i ein reformperiode med fleire utfordrande utviklingsoppgåver og har høge ambisjonar om å gjere pensjon enkelt for brukarane.

Vi ser eit etter deg som vil vere med å gjere ein forskjell og som liker å jobbe tverrfagleg. Sjå våre ledige stillingar.