Vi gjør pensjon enkelt, slik at du kan ta gode valg

Vi leverer pensjon, forsikring og boliglån til ansatte i staten, skoleverket og virksomheter som har en tilknytning til det offentlige. Vi forvalter pensjonsrettigheter for 1 300 virksomheter og over én million nordmenn som jobber eller har jobbet i det offentlige.

Jobb og karriere

I Staten pensjonskasse jobber vi med løsninger og produkter som har stor betydning for enkeltmennesker, så vel som for samfunnet. Med 450 ansatte er vi små nok til at du kan være med på å gjøre en forskjell, og store nok til at vi har faglig mangfold og flere store fagmiljøer.

Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Møt noen av våre medarbeidere

presentasjon

Tofik, utvikler

Tofik jobber med å videreutvikle betjeningsløsninger for nærmere én million nordmenn som har pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse:  - Utviklerrollen i SPK er variert og utfordrende.

presentasjon

Øystein, prosjektleder

Portrettbilde av Christina Grønhaug

Christina, produkteier

Christina jobber i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Der trives hun godt! - Til syvende og sist er det brukeren vi jobber for og som vi lager et godt produkt til.

Far og sønn lager mat på kjøkken

Vår viktigste leveranse er trygghet

Ordningene i Statens pensjonskasse er en viktig del av sparing til alderspensjon og en forsikring ved sykdom og uførhet for de som er medlem, og ved dødsfall en trygghet for etterlatte. For arbeidsgivere er pensjonsordningen viktig når de skal rekruttere nye medarbeidere. 

Derfor sier vi gjerne at medlemskap i Statens pensjonskasse handler om mer enn pensjon.