Presse

Statens pensjonskasse er Norges største offentlege tenestepensjonsordning. Treng du informasjon om oss, ordninga vår eller offentleg tenestepensjon generelt er du velkommen til å kontakte oss. Vi lover å hjelpe deg så raskt og godt vi kan.

Pressekontaktar

E-post: presse@spk.no
Telefon: 22 24 16 00
Adresse: Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøksadresse: Verkstedveien 1, 0277 Oslo (kun etter avtale)

Kommunikasjonsrådgivar

Sivert Almvik

Sivert Almvik SPK

Kommunikasjonsrådgivar

Kristin Reiten

Kristin Reiten SPK

Kommunikasjonsrådgivar

Hilde Holte Eriksen

Hilde Holte Eriksen SPK

Er du frå fagpressa og treng ein pensjonsekspert?

Vi hjelper gjerne deg som jobbar i eit fagblad viss du ønskjer ein ferdig skriven artikkel om pensjon. Eller kanskje du ønskjer deg ei fast pensjonsspalte? Ta kontakt for å diskutere moglegheitene.