Presse

Statens pensjonskasse er Norges største offentlege tenestepensjonsordning. Treng du informasjon om oss, ordningane vi administrerer eller offentleg tenestepensjon generelt, ta gjerne kontakt med oss.

Pressetelefonen og e-posten blir betjent i arbeidstiden.

E-post: presse@spk.no
Telefon: 22 24 16 00
Adresse: Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøksadresse: Verkstedveien 1, 0277 Oslo (kun etter avtale)

Er du frå fagpresse? 

Vi hjelper gjerne deg som jobbar i eit fagblad viss du ønskjer ein ferdig skriven artikkel om pensjon. Eller kanskje du ønskjer deg ei fast pensjonsspalte? Ta kontakt for å diskutere moglegheitene.

Kanskje er du interessert i ...