LIV OG HELSE

Økonomisk trygghet for etterlatte

Medlemskap hos oss gir ekstra sikkerhet for deg og familien din. Hvis et medlem i SPK dør, kan de etterlatte ha rett til utbetaling fra gruppelivsordningen og til jevnlige utbetalinger i form av etterlattepensjon.

presentasjon

Viktig å vite

 • Vi har to støtteordninger for etterlatte; etterlattepensjon med månedlige utbetalinger og engangsutbetaling fra gruppelivsordningen.
 • Etterlattepensjon er et samlebegrep for de to ytelsene ektefellepensjon og barnepensjon.
 • Som hovedregel utbetales etterlattepensjon automatisk.
  Vi tar kontakt hvis vi trenger mer informasjon fra familien til avdøde.
 • Det er ektefelle og registrert partner (ikke samboere) som har rett til etterlattepensjon. Avdødes barn under 20 år har i tillegg rett til faste utbetalinger som kalles barnepensjon.
 • Du trenger ikke registrere familien din hos oss.
  Vi får informasjon direkte fra folkeregisteret. 
 • Rettigheter i gruppelivsordningen for statsansatte omfatter samboere og barn under 25 år i tillegg til ektefelle / registrert partner. Merk at de to ordningene har ulike aldersgrenser for barn.
 • Gruppelivserstatning gjelder hovedsakelig hvis avdøde var i arbeid.
  Les mer om gruppeliv og hvem ordningen omfatter. 

Dette skjer før vi utbetaler støtten

 1. Vi får melding om dødsfall fra folkeregisteret, arbeidsgiver og NAV.
 2. Vi sender brev til etterlatte som kan ha rettigheter i gruppelivsordningen. De etterlatte må svare på dette brevet før vi utbetaler erstatning.
 3. I noen tilfeller må etterlatte søke om gjenlevendepensjon eller -tillegg fra NAV. Du får brev fra oss hvis dette gjelder deg.
 4. Vi behandler sak om etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og barn. Dette tar vanligvis 2-3 måneder etter at vi har mottatt melding om dødsfallet. Du hører fra oss hvis vi trenger vielsesattest eller annen dokumentasjon.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Kontakt kundesenteret vårt hvis du er usikker på hva som gjelder for din familie.