Ta ut pensjon

Alderspensjon for offentlig ansatte

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir eldre. Pensjonen din består av tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse og alderspensjon fra folketrygden (NAV).

Dame på benk med kaffekopp

Alderspensjonen din består av flere deler. Tjenestepensjonen får du fra oss!

Pensjonssparing NAV

Folketrygden

Alle som bor og arbeider i Norge har rett til alderspensjonen fra folketrygden. Den utgjør hoveddelen av din pensjon. Beløpet beregnes ut fra hvor mange år du har bodd i Norge, inntekten du har hatt, og hvor mange år du har arbeidet.

Tjenestepensjon fra SPK

Tjenestepensjon

I tillegg til de to prosentene som du trekkes i lønn, setter arbeidsgiveren din av penger til livsvarig tjenestepensjon for deg. Tjenestepensjonen beregnes ut fra inntekten du har hatt og hvor mange år du har vært medlem hos oss. Beløpet beregnes av oss og utbetales av NAV.

Egen sparing

Egen sparing

De fleste går ned i lønn når de blir pensjonister. Derfor kan det være lurt å spare i tillegg. Dette kan du gjøre gjennom å nedbetale gjeld og spare i fond, aksjer eller bank.

Alderspensjon illustrasjon

Inntekt og alderspensjon

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke muligheter du har og hvordan pensjonen endrer seg basert på når du pensjonerer deg. 

Alderspensjon er utformet forskjellig for ulike aldersgrupper. Det største skillet går mellom deg som er født i 1962 eller tidligere og deg som er født i 1963 eller senere.

Slik søker du alderspensjon

Du beslutter selv når du ønsker å gå av med pensjon i forhold til aldersgrensen på stillingen din. Sammen med din arbeidsgiver kommer dere frem til en dato. Det er din arbeidsgiver som må sende inn søknaden på dine vegne.

Slik er prosessen

  1. Finn ut sammen med din arbeidsgiver når du ønsker og har mulighet til å gå av med pensjon.
  2. Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon. Pensjonsmelding kan også sendes tidligere enn to måneder før oppstart. 
  3. Uansett hvor tidlig din arbeidsgiver sender inn melding om pensjon, så vil vi tidligst godkjenne pensjonssaken seks uker før pensjoneringsdato. Du mottar ikke en bekreftelse direkte fra oss.
  4. Arbeidsgiveren din får en kvittering via Altinn. Du kan sjekke om vi har opprettet sak for din pensjonering ved å logge deg inn på Min side.
  5. Når søknaden om pensjon er godkjent blir alderspensjonen din utbetalt fra og med den første måneden etter pensjoneringsdato.