Ta ut pensjon

Alderspensjon for offentlig ansatte

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir eldre. Pensjonen din består av tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse og alderspensjon fra folketrygden (NAV).

Illustrasjonsbilde

Alderspensjonen din består av flere deler. Tjenestepensjonen får du fra oss!

Pensjonssparing NAV

Folketrygden

Alle som bor og arbeider i Norge har rett til alderspensjonen fra folketrygden. Den utgjør hoveddelen av din pensjon. Beløpet beregnes ut fra hvor mange år du har bodd i Norge, inntekten du har hatt, og hvor mange år du har arbeidet.

Tjenestepensjon fra SPK

Tjenestepensjon

I tillegg til de to prosentene som du trekkes i lønn, setter arbeidsgiveren din av penger til livsvarig tjenestepensjon for deg. Tjenestepensjonen beregnes ut fra inntekten du har hatt og hvor mange år du har vært medlem hos oss. Beløpet beregnes av oss og utbetales av NAV.

Egen sparing

Egen sparing

De fleste går ned i lønn når de blir pensjonister. Derfor kan det være lurt å spare i tillegg. Dette kan du gjøre gjennom å nedbetale gjeld og spare i fond, aksjer eller bank.

Alderspensjon illustrasjon

Alderspensjon er utformet forskjellig for ulike aldersgrupper

Det største skillet går mellom de som er født i 1962 eller tidligere og de som er født i 1963 eller senere. Et annet skille går mellom pensjonsopptjening før og etter 2020.

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke muligheter du har slik at du kan ta gode valg for din økonomi som pensjonist.

Slik søker du alderspensjon hos oss

Du beslutter selv når du ønsker å gå av med pensjon i forhold til aldersgrensen på stillingen din. 

Slik er prosessen

  1. Finn ut sammen med din arbeidsgiver når du ønsker og har mulighet til å gå av med pensjon.
  2. Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon. Pensjonsmelding kan også sendes tidligere enn to måneder før oppstart. Du trenger ikke å sende oss en egen søknad i tillegg til pensjonsmeldingen.
  3. Uansett hvor tidlig din arbeidsgiver sender inn melding om pensjon, så vil vi tidligst godkjenne pensjonssaken seks uker før pensjoneringsdato. 
  4. Arbeidsgiveren din mottar en kvittering via Altinn. Du mottar ikke en bekreftelse fra oss, men du kan sjekke om vi har opprettet sak om din pensjonering ved å logge deg inn på Min side.
  5. Når søknaden om pensjon er godkjent blir alderspensjonen din utbetalt fra og med den første måneden etter pensjoneringsdato.