Ta ut pensjon

Alderspensjon for offentlig ansatte

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir eldre og ønsker å trappe ned. Som medlem i Statens pensjonskasse får du tjenestepensjon. Den kommer i tillegg til pensjonen fra folketrygden.

Dame på benk med kaffekopp

Alderspensjonen din består av flere deler. Tjenestepensjonen får du fra oss!

Pensjonssparing NAV

Folketrygden

Alle som bor og arbeider i Norge har rett til alderspensjonen fra folketrygden. Den utgjør hoveddelen av din pensjon. Beløpet beregnes ut fra hvor mange år du har bodd i Norge, inntekten du har hatt, og hvor mange år du har arbeidet.

Tjenestepensjon fra SPK

Tjenestepensjon

I tillegg til folketrygden får du livsvarig tjenestepensjon fra oss. Beløpet beregnes ut fra inntekten du har hatt og hvor mange år du har vært medlem hos oss. Tjenestepensjonen beregnes av oss og utbetales av NAV.

Egen sparing

Egen sparing

Det er viktig å spare til egen alderdom. Jo tidligere du starter, jo mer kan du spare. Dette er noe du må ta hånd om selv, gjennom for eksempel fond, aksjer, bank eller bolig.

Alderspensjon illustrasjon

Inntekt og alderspensjon

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke muligheter du har og hvordan pensjonen endrer seg basert på når du begynner å pensjonere deg. Les mer om inntekt og alderspensjon. 

Under på denne siden kan du lese mer om alderspensjon, som er forskjellig for aldersgruppene, hovedsakelig går skillet mellom de født i 1962 eller tidligere og de født i 1963 eller senere.

Slik søker du alderspensjon

Du beslutter selv når du ønsker å gå av med pensjon i forhold til aldersgrensen på stillingen din. Sammen med din arbeidsgiver kommer dere frem til en dato. Det er din arbeidsgiver som må sende inn søknaden på dine vegne.

Slik er prosessen

  1. Finn ut sammen med din arbeidsgiver når du ønsker og har mulighet til å gå av med pensjon.
  2. Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon for deg. Vi ser at mange sender inn en melding om pensjon lenge før dette, noe som er helt fint. Men legg merke til punkt 3:
  3. Uansett hvor tidlig din arbeidsgiver sendte inn en melding om pensjon, så vil vi tidligst godkjenne en slik sak seks uker før pensjoneringsdato. Du mottar ikke en bekreftelse direkte fra oss.
  4. Din arbeidsgiver får en kvittering via Altinn. Du kan også selv sjekke om vi har opprettet sak for din pensjonering ved å logge deg inn på «Min side medlem» på Spk.no.
  5. Godkjennes søknaden/meldingen om pensjon, så vil alderspensjon utbetales fra den første måneden etter pensjoneringsdato