Regulering av pensjons­grunnlag

Pensjonsgrunnlag blir regulert i samsvar med den vanlege lønsveksten.

Det betyr at dersom du har slutta i ei stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse og derfor har rett til ein framtidig pensjon, ein såkalla oppsett pensjon, vil pensjonsgrunnlaget bli oppregulert med lønsvekst fram til du tek ut pensjonen.