Barne­tillegg

Dersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.

Barnetillegg ved alderspensjon

For hvert barn utgjør barnetillegget 10 prosent av bruttopensjonen. Pensjonen, inkludert tillegg for barna, kan ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.Mer om Pensjons­grunnlag. Barnetillegget opphører måneden etter barnet fyller 18 år og kan ikke forlenges.

Barnetillegget skal ikke samordnes med ytelser fra folketrygden.

Barnetillegg ved uførepensjon

For hvert barn som du forsørger, får du et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.

Barnetillegget reduseres dersom du ikke har full opptjeningstidOpptjenings­tidDen tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.Mer om Opptjenings­tid eller hel uførepensjon.

Barnetillegget opphører måneden etter barnet fyller 18 år.