Renta på bustadslån gjeld ut februar 2022

Renta på bustadlån hos oss blei frå 1. september sett ned frå 1,490 til 1,292 prosent, og Skattedirektoratet har nå bestemt at renta skal vare til og med februar 2022.

Bustadlånskalkulatoren vår er oppdatert med ny rente, slik at du enkelt kan samanlikne føresetnader og sjå kva du kan spare på å flytte lånet til oss.