Stortinget fjerner plikten til å fratre ved særaldersgrense

Endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2021.

Lovendringen innebærer at de som har særaldersgrense 60, 63 eller 65 år ikke lenger har plikt til å fratre stillingen sin, og kan fortsette å arbeide helt til den alminnelige aldersgrensen som er 70 år. Noen grupper, som ansatte i Forsvaret, er unntatt fra lovendringen.

Lovendringen betyr:

  • De som ønsker å gå av ved særalder har fortsatt rett til det
  • De som ønsker å jobbe lenger kan nå gjøre det
  • Det er ingen endringer i pensjonsrettighetene

Les mer om endringen i her:
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84459