Tjenestepensjon fra SPK også i NAVs pensjonskalkulator

Er du født i 1962 eller tidligere kan du nå beregne tjenestepensjon fra SPK også i NAVs pensjonskalkulator (Din pensjon).

Eldre par som sitter og ser på nettbrett i loftsleilighet
Illustrasjonsbilde (Foto: Istock.com)

Det er ingen tvil om at simuleringsverktøy som pensjonskalkulatorer er nyttig når du skal i gang med å planlegge framtida og en pensjonisttilværelse. Vi ser at stadig flere logger seg inn på Min side på spk.no for å beregne framtidig pensjon.

Nå kan du simulere SPK-pensjon også på nav.no

Mange bruker også nav.no og nettjenesten Din pensjon til planlegging. Her får du oversikt og kan beregne framtidig alderspensjon fra folketrygden, samt AFP og tjenestepensjon fra de største leverandørene.

På grunn av regelverksendringer har det siden 2018 ikke vært mulig å se informasjon om tjenestepensjon fra SPK i denne nettløsningen.

Nå kan imidlertid du som er, eller har vært, medlem i SPK og er født i 1962 og tidligere, logge deg inn på nav.no og se hva du får i framtidig tjenestepensjon fra oss. Dessverre så gjelder dette ikke for de som har særaldersgrense.

Har du særaldersgrense, som betyr at du har en lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen i staten som er 70 år, så kan vi ikke beregne din pensjon i pensjonskalkulatoren. Vi oppfordrer deg da til å ta kontakt med vårt kundesenter for å få beregnet din fremtidige pensjon. 

Nye regler for samordning for deg som er født 1954 -1962

Vi har måtte skru om på kalkulatorene da vi i 2018 fikk nye regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med folketrygden for alle som er født i perioden 1954 -1962. Derfor har det i en periode ikke vært mulig å få vist tjenestepensjon fra SPK hos NAV.

Lurer du på hva nye samordningsregler innebærer har vi beskrevet det her.

PS! Er du født i 1963 og senere får du ikke opp SPK-pensjon på nav.no, men kan logge deg inn deg inn på spk.no og simulere framtidig pensjon.