Basis­pensjon

Basispensjon danner grunnlaget for beregning av alderspensjonen fra folketrygden.

Basispensjon er en benevnelse på den årlige pensjonen din, det vil si grunnpensjonGrunn­pensjonStørrelsen på grunnpensjonen fra folketrygden er avhengig av sivilstand og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden.Mer om Grunn­pensjon og tilleggspensjon,Tilleggs­pensjonStørrelsen på tilleggspensjonen fra folketrygden er avhengig av tidligere arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og antall år med arbeidsinntekt.Mer om Tilleggs­pensjon før det er tatt hensyn til uttakstidspunkt. Benevnelsen er innført for å forenkle begrepsbruken, og får ingen konsekvenser for deg.

Basispensjon gjelder de som er født i 1962 eller tidligere.