Delingstall

Både alderspensjon i folketrygden og alderspensjon i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal levealdersjusteresLevealders­justeringDen opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.Mer om Levealders­justering. Det betyr at pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dersom du tjener opp alderspensjonen i folketrygden etter ny modell, blir det gjort ved å dele pensjonsbeholdningen din på et såkalt delingstall.

Hvem gjelder delingstall for?

Delingstallet gjelder kun for beregning av pensjon fra folketrygden. Delingstallet gjelder alle som opptjener pensjon etter nye regler, den såkalte alleårsregelenAlleårs­regelenGrunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal tjenes opp gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Den skal beregnes fra første krone du tjener fra du er 17 år til du blir 75 år.Mer om Alleårs­regelen.

  • Hvis du er født i 1963 eller senere, vil du tjene opp all alderspensjon i folketrygden etter alleårsregelen.
  • Hvis du er født i årene 1954 til 1962, vil du tjene opp alderspensjon i folketrygden delvis etter den gamle besteårsregelenBesteårs­regelenBesteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, der pensjonen blir beregnet ut fra de 20 årene du har hatt høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fortsatt noen årskull.Mer om Besteårs­regelen og delvis etter den nye alleårsregelen.
  • Delingstall gjelder ikke deg som er født i 1953 eller tidligere. Det skyldes at du fortsatt vil tjene opp pensjon i folketrygden etter besteårsregelen.

Beregner forventet levealder

NAV har utarbeidet prognoser for alle årskull fra 1954 - 2000. Statistisk sentralbyrå regner ut endelige delingstall for uttaksaldre mellom 62 år og 75 år innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år. Dette er likt for kvinner og menn og alle yrkesgrupper.

Delingstallet er fastsatt nøytralt. Det betyr at den totale pensjonen du kan regne med å få utbetalt gjennom livsløpet ikke vil bli påvirket av tidspunktet du velger å ta ut pensjonen din.

Et eksempel

Delingstallet forteller hvor mange år en person i ditt årskull forventes å leve etter å ha gått av med pensjon. Er du født i 1963, er det anslått at du kan få følgende delingstall:

62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år
20,06 19,25 18,44 17,63 16,83 16,02

Hvis du har en pensjonsbeholdning på 4 millioner kroner når du fyller 62, får du utbetalt en årlig pensjon på 199 402 kroner (4 000 000 / 20,06).