Kapittel 3

Rett til retting

Du har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil, unøyaktige eller mangelfulle. Et eksempel på korrigering er at du ønsker å ha med tilleggsopplysninger for å gi et riktigere bilde av saken. Korrigering skal gjøres så snart som mulig. Ta kontakt med oss på postmottak@spk.no for å informere om endringer.