Hopp til hovedinnhold

KOMPENSASJONSORDNING FORSVARET

Nye regler om foreldelse og klageadgang i erstatningssaker fra 1. juli

Veteraner som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon fra og med 1. januar 2010 vil få mulighet til å påklage vedtaket fra Statens pensjonskasse. Dette vil sikre likebehandling av veteraner som ble skadet før og etter skjæringstidspunktet for nytt regelverk i 2010.

Klageadgang

Endringene i forsvarsloven trådte i kraft 1. juli 2021 og skal styrke rettssikkerheten for veteraner med psykiske belastningsskader gjennom en klageordning for saker om erstatning etter forsvarsloven § 55.

Klageinstans er som tidligere klagenemda for veteransaker. Endringen av 1. juli vedrører hvem som har rett til å klage.

Nye regler for foreldelse

Lovendringene innebærer også nye regler om foreldelse i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningskader som følge av deltakelse i en internasjonal operasjon. De nye reglene skal gjøre det lettere for veteraner med psykiske belastningsskader å søke om erstatning i tide. De nye reglene skal gjelde både for veteraner skadd før og etter 2010.

De nye reglene innebærer at foreldelse i de fleste tilfeller vil inntreffe på et senere tidspunkt enn det som var tilfelle etter de gamle reglene.

Endringen i foreldelsesreglene gjelder også bakover i tid. Det betyr at skadelidte som tidligere har fått sin sak om kompensasjon behandlet, og som har fått avslag på bakgrunn av foreldelse alene, nå kan kreve saken sin gjenopptatt av klagenemnda. Saken vil da vurderes på nytt.

Gjelder kun der kravet er avslått på grunn av foreldelse

Muligheten for å få saken sin gjenopptatt gjelder kun i saker der kravet er avslått på bakgrunn av foreldelse alene. Det betyr at dersom klagenemnda er kommet til at vilkårene for erstatning uansett ikke foreligger, vil det ikke være grunnlag for gjenopptak.

Se Regjeringens nettsider for mer informasjon om bakgrunnen for lovendringene.