Kapittel 5

Begrensning av behandling av person­opplysninger

Du kan ha rett til å kreve begrensning av behandlingen av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene kun kan lagres, og ikke brukes til noe.

Begrensning av behandlingen av personopplysninger kan være aktuelt i følgende tilfeller:

  • Hvis du mener personopplysningene er unøyaktige. Da kan behandlingen begrenses i en periode slik at du kan kontrollere om personopplysningene er riktige.
  • Behandlingen er ulovlig, men du ønsker at opplysningene lagres i stedet for å slettes.
  • Hvis SPK ikke lenger trenger opplysningene, men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og derfor ønsker at de skal lagres.
  • Du har protestert på behandlingen og avventer tilbakemelding på klagen.

SPK vil informere deg før vi eventuelt opphever en slik begrensning.