Grunn­beløp

Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.

Grunnbeløpet blir fastsett av Stortinget kvart år i takt med forventa løns- og prisutvikling. Dette skjer vanlegvis i juni månad og får tilbakeverknad frå mai.