Boliglån

Er du medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån til det som over tid er en gunstig rente. Nominell rente på boliglån med månedlige forfall er nå 1,49 %.

FØR DU SØKER OM BOLIGLÅN:

Det finnes mange gode grunner til å låne hos Statens pensjonskasse:
 • Rentebetingelsene våre skal over tid være gunstige for deg som lånekunde.
 • Renten er lik for alle. Du slipper å forhandle om renten. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for deg som lånekunde.
 • Renten er stabil. Den fastsettes annenhver måned, uten store svingninger og overraskelser. 
 • Vi kan hjelpe deg med avdragsfrihet og endret nedbetalingstid inntil 30 år (har du betalingsproblemer, ta kontakt med oss på telefon 22 24 15 00)

NY BOLIG

Når du har fått tilslag på boligen, kan du søke om å låne inntil 2 300 000 kroner til kjøp av boligen. Vi trenger ikke førsteprioritet.

Mer informasjon om lån til ny bolig. 

REFINANSIERING OG OPPUSSING

Dersom du har lån i en annen bank, kan du flytte det til oss. Du kan låne inntil 2 300 000, og vi trenger ikke førsteprioritet.

Mer informasjon om lån til refinansiering og oppussing. 

SKIFTEOPPGJØR

Du kan søke om lån i forbindelse med skifteoppgjør og arveoppgjør. Du kan låne inntil 2 300 000 kroner, og vi trenger ikke førsteprioritet.

Mer informasjon om lån til skifteoppgjør. 

FLYTTING AV ARBEIDSPLASS

Hvis du kjøper en ny bolig som et resultat av at din arbeidsplass har blitt flyttet, kan du søke om ytterligere 750 000 i lån hos oss. Du kan låne inntil 3 050 000 kroner.

Mer informasjon om lån ved flytting av arbeidsplass.

Rentebetingelsene i Statens pensjonskasse skal over tid være gunstige for deg som lånekunde. Nominell rente på et lån med månedlig forfall er 1,49 % fra 1.9.2020.

Benytt vår lånekalkulator for å beregne hvor mye et boliglån hos oss vil koste deg.

NOMINELL RENTE

Med utgangspunkt i normrenten og betalingsfrekvensen, utgjør de nominelle rentesatsene fra 1.9.2020:

 • Månedlige forfall 1,49 % p.a.
 • Kvartalsvis forfall 1,492 p.a.
 • Halvårlige forfall 1,494 % p.a.

Vi tilbyr ikke fastrente på lån i Statens pensjonskasse.

EFFEKTIV RENTE

Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet ditt.

Effektiv rente på et lån på for eksempel 2 000 000 kroner (annuitet) med 20 års nedbetalingstid er fra 1.9.2020 på 1,565 %.

Hvis du ønsker å beregne effektiv rente på lån fra oss, kan du bruke vår lånekalkulator

ENDRINGER I RENTE- OG GEBYRVILKÅRENE

Renten kan endres inntil seks ganger i året:

 • Januar
 • Mars
 • Mai
 • Juli
 • September
 • November

Dersom du har lån hos oss, får du varsel om endringer i rente- og gebyrvilkår i god tid før endringen trer i kraft.

Her kan du lese mer om våre priser og gebyrer.

De fleste av våre medlemmer kan søke om boliglån.

Les mer om hvem som kan søke.

1. Før du starter med å fylle ut boliglånssøknaden, bør du ha klar

 • siste lønnsslipp (hele husstanden)
 • siste års skattemelding (selvangivelse) (hele husstanden)
 • konti/lånenummer og restgjeld for eventuelle lån som skal refinansieres.

2. Logg inn på Min side og fyll ut søknad om boliglån. Hvis du avbryter søknaden før du er ferdig, vil søknaden lagres og du vil kunne fortsette senere. Ufullstendig søknad mellomlagres i to uker før den slettes. 

3. Send søknad. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.

Hva er vår behandlingstid?

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

FOR DEG SOM HAR BOLIGLÅN:

Dersom ditt eksisterende lån utgjør mindre enn maksbeløpet på 2 300 000 kroner, kan du søke om å øke lånet under forutsetning at formålet gjelder enten:

Slik gjør du ved ekstraordinær nedbetaling på boliglånet ditt:

 • Bruk kontonummer 6345 05 16300
 • Fra 1. juli 2020 må du bruke KID-nummer ved ekstra innbetaling. Du finner KID-nummer når du logger deg på «Min side». 

Vi anbefaler at ekstra nedbetaling skjer mellom den 16. og 27. i måneden.

Ved ekstraordinær nedbetaling vil nedbetalingstiden automatisk reduseres. Ønsker du å opprettholde nedbetalingstiden må du sende en skriftlig melding.

Det er ingen gebyr for innfrielse av lån eller ekstraordinær nedbetaling på lånet. 

NB! Det er dessverre ikke mulig å innbetale på fremtidige terminforfall på forskudd. Alt du betaler inn utover det som varsles hver måned vil gå som nedbetaling på lånet.

Dersom du ønsker å endre lånevilkårene dine, må du sende oss en søknad minst en måned før terminforfallet endringen skal gjelde fra.

Følgende endringer er det mulig å søke om:

 • Nedbetalingstid
 • Avdragsfrihet
 • Endring av serie- eller annuitetslån

Søk om endring av lånevilkårene dine. (krever innlogging)

Ved eventuell innvilgning av endringen vil du bli belastet et gebyr som blir lagt til neste termin.

Ta kontakt med oss på telefon 22 24 15 00 for å få korrekt innfrielsesbeløp.

Du eller din bankforbindelse må ta kontakt med oss per telefon eller e-post for å få oppgitt korrekt innfrielsesbeløp per en gitt dato. Beløpet overføres til vår konto 6345 05 16300. KID-nummer benyttes ved innfrielser. Vår e-postadresse for innfrielse av lån er spklaan@spk.no.

Du kan innfri lånet ditt når du selv ønsker det og uten at det tilkommer ekstra gebyrer.

Skal lånet innfris ved salg av bolig er det oppgjørsavdelingen hos megleren som tar kontakt med oss i forbindelse med oppgjøret og avslutningen av lånet.

Restgjeld og innfrielsesbeløp er ikke det samme

Vi gjør oppmerksom på at oppgitt restgjeld på Min side ikke inkluderer påløpte renter fram til innfrielsesdato.