Våre priser

Termingebyr per forfallKr
Månedlig* 30
Kvartalsvis 50
Halvårlig 75

*) Fra 1. januar 2016 tilbyr vi våre nye lånekunder kun månedlige terminer. Nåværende lånekunder med kvartalsvise eller halvårlige terminer vil fortsatt kunne beholde dette. Ved endring vil det derfor kun være mulig å endre til månedlige terminer.

Andre typer gebyrKr
Etableringsgebyr elektronisk lånesøknad
Etableringsgebyr ved papirsøknad
Tinglysing i forbindelse med etablering av lån
1 800
2 000
Inntil 585
Purregebyr 70
Betalingsutsettelse (inkludert betalingsavtale) 300
Prioritetsvikelse
Tinglysing i forbindelse med prioritetsvikelse
800
585
Pantefrafall 800
Seksjonering 800
Nedkvittering (utenom innfrielse) 800
Endring av lånetype 300
Endring til kortere/lengre nedbetalingstid 300
Avdragsfrihet/fjerning av avdragsfrihet 300
Endring av terminforfall 300

Hvis dere er to som søker om lån, må dere betale to etableringsgebyr. Vi tinglyser likevel lånet som ett pantedokument, slik at dere bare betaler ett tinglysningsgebyr.