Prisane våre

Termingebyr per forfall Kr
Månadleg 50
Kvartalsvis 50
Halvårleg 75

 

Andre typar gebyr Kr
Etableringsgebyr ved elektronisk lånesøknad
Etableringsgebyr ved papirsøknad
Tinglysing i samband med etablering av lån
1 800
2 000
Inntil 585
Purregebyr 35
Betalingsutsetjing (inkludert betalingsavtale) 300
Prioritetsvik
Tinglysing i samband med prioritetsvik
800
585
Pantefråfall 800
Seksjonering 800
Nedkvittering (utenom innfriing) 800
Endring av lånetype 300
Endring til kortare/lengre nedbetalingstid 300
Avdragsfridom/fjerning av avdragsfridom 300


Dersom de er to som søker om lån, er det etableringsgebyr per lånetakar. Vi tinglyser eitt pantedokument som tryggleik for begge låna, slik at de berre betalar ett tinglysningsgebyr.