Pensjons­tillegg/ særtillegg

Har du hatt låg eller inga opptening av tilleggspensjon i folketrygda, får du pensjonstillegg eller særtillegg.

Pensjonstillegg/særtillegg skal sikre at du får ein alderspensjon i folketrygda som tilsvarer minste pensjonsnivå. 

Meir om minste pensjonsnivå på www.nav.no.