Alderspensjon

Alderspensjon er ein pensjon som blir betalt ut frå ein avtalt alder.

Alderspensjon frå Statens pensjonskasse kjem i tillegg til alderspensjonen frå folketrygda. Dei fleste kan ta ut alderspensjon frå månaden etter fylte 67 år. For å få pensjon frå fylte 67 år, er det eit vilkår at du også tar ut alderspensjon frå folketrygda.