Arbeids­avklarings­pengar

Arbeidsavklaringspengar (AAP) er ei yting frå NAV som skal sikre inntekt i periodar ein på grunn av sjukdom eller skade har behov for hjelp frå NAV for å kome i arbeid.

Bistanden kan bestå av arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller anna oppfølging frå NAV.